გარემოს დაცვა

შპს „გერგილი“ დამკვეთს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების (HSE) საკითხების გადაჭრის სერვისების ფართო არჩევანს. კომპანიის დამკვეთები არიან კომერციული ობიექტების მფლობელები და დამფინანსებლები, ენერგო სადგურები, სხვადასხვა მწარმებელი ქარხანა, სამედიცინო მოწყობილობების მწარმოებლები, მბეჭდავები, საავადმყოფოები, უნივერსიტეტები, ნახევარგამტარი აღჭურვილობის მწარმოებლები, ნახევარგამტარების ქარხნები და სხვა.
ჩვენ მოგიგვარებთ ყველა გარემოსდაცვით, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხს, დაგეხმარებით კადრების გადინების საკითხის მოგვარებაში, გადაგიჭრით HSE საკითხის ნებისმიერ სადგურზე, შეგიმცირებთ პროექტის შესრულების რისკებს და მოგცემთ შესაძლებლობას მთელი ყურადღება მიმართოთ ძირითად საქმიანობასა და შემოსავლის მიღებაზე.

შრომის უსაფრთხოება

Consultants ranked firms on a scale of one to 10, based on prestige, firm culture, work-life balance, compensation, and other factors.

Financial Services
Consulting

We are a dynamic niche consulting firm that has been helping visionary financial services brands convey their true essence.

Business Services
Consulting

We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.

Energy and Environment
Consulting

Engage with consumers and inspire the media — we ensure brands are seen and heard in all the right places.

Consumer Products
Consulting

We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.

Surface Transport
& Logistics Consulting

The ConsultingWP firm scored highest for vacation policy, hours in the office, and overall satisfaction.

შრომის უსაფრთხოება

Consultants ranked firms on a scale of one to 10, based on prestige, firm culture, work-life balance, compensation, and other factors.

Financial Services
Consulting

We are a dynamic niche consulting firm that has been helping visionary financial services brands convey their true essence.

Business Services
Consulting

We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.

Energy and Environment
Consulting

Engage with consumers and inspire the media — we ensure brands are seen and heard in all the right places.

Consumer Products
Consulting

We are a company that offers design and build services for you from initial sketches to the final construction.

Surface Transport
& Logistics Consulting

The ConsultingWP firm scored highest for vacation policy, hours in the office, and overall satisfaction.