ვინ ვართ ჩვენ

საკონსულტაციო კომპანია

sticker GERGILI ss
ჩვენ შესახებ

თქვენი სანდო პარტნიორი

შპს „გერგილი“ დაარსდა 2002 წელს საქართველოში, ქ. თბილისში. დაარსებიდან დღემდე შპს „გერგილი“-ს ცნობადობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. კომპანიას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება მდგრად განვითარებაში, კერძოდ გარემოსდაცვით, შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხებში საკონსულტაციო მომსახურების კუთხით.

კომპანიის გამოცდილება მოიცავს საკონსულტაციო მომსახურებას როგორც დიდი, ისე მცირე მასშტაბის საერთაშორისო და სახელმწიფო პროექტებში. „გერგილი“-ს გუნდის მიერ წარმატებით იქნა განხორციელებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული, ენერგეტიკული, საგზაო, წყალმომარაგების სისტემებისა და სოფლის მეურნების პროექტები, როგორც კერძო ასევე სახელმწიფო პროექტებში.

კომპანიის წარმომადგენელია დირექტორი რევაზ ენუქიძე, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება გარემოსდაცვით და შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობის, როგორც სახელმწიფო უწყებებთან, აგრეთვე კერძო კომპანიებთან.

რევაზ ენუქიძე

დირექტორი

ჩვენი ონლაინ

ღონისძიებები

რატომ გერგილი

ჩვენი უპირატესობები

ნარჩენების მართვა

2016 წლის 7 მარტს კომპანია “გერგილის” გუნდმა წარმატებით დაასრულა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული ტრენინგ კურსი სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით.

GIS

გამოცდილი გეოსივრცული ტექნოლოგიის პროფესიონალების დახმარებით შპს „გერგილი“ გთავაზობთ გეოგრაფიული საინფორმაციო სერვისების ფართო სპექტრს, რაც მოიცავს გეოსივრცითი ინფორმაციის მომზადებას, ინტეგრაციას, ანალიზს, ვიზუალურ სიმულაციასა და პროგრამის შემუშავებას.

რისკების ანალიზი

კომპანიის მხრიდან რისკების ანალიზი მოიცავს იმ პოტენციური საკითხების იდენტიფიცირებისა და გაანალიზების პროცესს, რაც უარყოფითად შეიძლება აისახოს ძირითად ინიციატივებზე ან კრიტიკულ პროექტებზე.

აუდიტი

გერგილის მაღალკვალიფიციური კადრი მოახდენს იმის შეფასებას, თუ რამდენად ახორციელებს ორგანიზაცია გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირების პრაქტიკას.

გამოცდილება

მიმდინარე და შესრულებული პროექტები

ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ცოდნა, მდიდარი გამოცდილება და პარტნიორი კომპანიების უპირობო მხარდაჭერა.

გერგილი თქვენს გვერდით.

0

საერთაშორისო პროექტები

0

ადგილობრივი პროექტები

0

შრომის უსაფრთხოების კლიენტები

0

კმაყოფილი კლიენტები
გერგილს ენდობიან

პარტნიორი კომპანიები