ბლოგი

 • ქიმიური მრეწველობა და შრომის უსაფრთხოება

  საქართველოს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ ორგანული კანონის მიხედვით ქიმიური ფაქტორები წარმოადგენს ქიმიურ ნივთიერებებს სამუშაო სივრცეში, რომლებმაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას და ასევე გამოიწვიოს შრომისუნარიანობის დროებითი ან მუდმივი დაკარგვა. დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ფიზიკურმა, ქიმიურმა და ბიოლოგიურმა საფრთხის შემცველმა ფაქტორებმა დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობას საშიშროება არ შეუქმნას; მცირე და საშუალო

  სექტემბერი 22, 2020
 • საკურიერო მომსახურებისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლების შრომის უსაფრთხოება

  წინამდებარე სტატია ეხება ორ აქტუალურ სფეროს – საკურიერო მომსახურების თანამშრომლებსა და თბილისის შიდა და საქალაქთაშორისო სამარშრუტო ხაზებზე მოძრავი მიკროავტობუსების მძღოლების შრომის პირობებს; სტატიის მიზანია მიკროავტობუსის მძღოლებისა და კურიერების შრომის პირობებისთვის ხაზგასმა. პირველ რიგში, ვისაუბრებთ მიკროავტობუსებისა და სხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლების წინაშე არსებული ძირითადი პრობლემების შესახებ: არაფორმალური შრომითი ურთიერთობა, რაც თანამშრომლებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებასა და

  სექტემბერი 21, 2020
 • სტრესის გამომწვევი სამსახურეობრივი ფაქტორები

  დამსაქმებლებს აქვთ იურიდიული ვალდებულება დაიცვან თანამშრომლები სამსახურეობრივი სტრესისგან, რისკის შეფასებითა და მასზე შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. შრომის უსაფრთხოების შესახებ ნორმები განსაზღვრავს სტრესს, როგორც „ადამიანის არასასურველ რეაქციას გადამეტებით ზეწოლასა და სხვადასხვა პასუხისმგებლობებზე რაც მათ ეკისრებათ“. თანამშრომლები სტრესს განიცდიან როდესაც ვერ უმკლავდებიან ზეწოლას. დამსაქმებლებმა უნდა განსაზღვრონ თანამშრომლებისთვის წაყენებული მოთხოვნები მათი უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის მიხედვით. მაგალითად, თანამშრომლებმა შესაძლოა

  სექტემბერი 21, 2020