35 კვ გადამცემი ხაზის პროექტი თბილისში

EMA Engineering– მა შეიმუშავა 4 კმ სიგრძის 35 კვ საკაბელო ხაზის პროექტი ქვემო – ალექსეევკაში ახლადაშენებული ქარხნის ობიექტებისთვის ენერგიის მისაღებად.

გერგილის მთავარი როლი იყო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის დამატებითი გეგმის მომზადება.

 

დაწყების თარიღი: 2017 წ

დასრულების თარიღი: 2017 წ

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: EMA Engineering

დაფინანსება: EMA Engineering