ჰიდროელექტროსადგური მესტიაჭალა 1 და 2

ჰიდროელექტროსადგური მესტიაჭალა 1 & 2 მდებარეობს სვანეთის მხარეში, მდინარე მესტიაჭალაზე და ეკუთვნის სვანეთის ჰიდრო GSC- ს. შპს სინერჯი კონსტრაქშენი იყო მესტიაჭალა 1 და 2 ჰესის მშენებლობის კონტრაქტორი. შპს “გერგილი” ყოველდღიურად მონაწილეობდა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობით სამშენებლო საქმიანობაში. კომპანიამ მოამზადა ატმოსფერული ჰაერის ემისიების ინვენტარიზაცია ბეტონის კვანძისა და სამსხვრევის დანადგარისათვის, პასუხისმგებელი იყო მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლის დაბინძურების მონიტორინგზე, ლაბორატორიული ტესტების ჩატარებაზე; მოამზადა ყოველკვირეული და ყოველთვიური ანგარიშები გარემოსდაცვითი საქმიანობის შესახებ, ჩაატარა გარემოსდაცვითი ტრენინგები, პასუხისმგებელი იყო გარემოსდაცვის შესაბამისობაზე საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების მიხედვით.

 

დაწყების თარიღი: 2017 წლის მაისი

დასრულების თარიღი: 2019 წლის აგვისტო

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს სინერჯი კონსტრაქშენი

დაფინანსება: სვანეთი ჰიდრო GSC; თიბისი ბანკი