ჯონოულა 2 ჰესის მშენებლობა

შპს ჯონოული 2 არის კერძო კომპანია, რომელიც გეგმავს ჯონოულა 2 ჰესის მშენებლობას ლეჩხუმის რეგიონში. შპს „გერგილი“ მონაწილეობდა ბიომრავალფეროვნების, ფიზიკური გარემოს, ნიადაგის, ჰაერის, ხმაურის საბაზისო კვლევების შეგროვებაში. შპს „გერგილმა“ შეიმუშავა სკოპინგისა და გზშ-ს ანგარიშები, როგორც ამას ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა.

 

დაწყების თარიღი: 2017 წ

დასრულების თარიღი: მიმდინარე

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს ჯონოული 2

დაფინანსება: შპს ჯონოული 2