წყალტუბო-მენჯი 220 კვ-იანი გადამცემი ხაზის რეკონსტრუქცია

პროექტი განხორციელდა USAID / Tetratech- ის მიერ. შპს გერგილმა, როგორც Tetratech- ის ქვეკონტრაქტორმა, შეიმუშავა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (EIA) ანგარიში ეროვნული და საერთაშორისო USAID 22CFR 216 რეგულაციების შესაბამისად.

 

დაწყების თარიღი: 2012 წ
დასრულების თარიღი: 2012 წ
ქვეყანა: საქართველო
დამკვეთი: სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”
დაფინანსება: USAID / Tetratech