შესაბამისობის აუდიტი გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და სოციალური რისკების შეფასებისთვის (EBRD მოთხოვნები)

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მოთხოვნით,  შპს გერგილი, როგორც D’Appolonia S.p.A. (რინა კონსალტინგის) ქვეკონტრაქტორი  უზრუნველყოფს შესაბამისობის აუდიტს გარემოს დაცვის, ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და სოციალური რისკები შეფასებისთვის მშენებარე და ოპერირებული პროექტებისთვის (მაგ. ჰიდროელექტროსადგური, საკვები/სასმლის საწარმოები, საცხოვრებელი კომპლექსების მშენებლობა და ა.შ.)

დაწყების თარიღი: 2016 წ

დასრულების თარიღი: მიმდინარე

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: D’Appolonia S.p.A. (რინა კონსალტინგი)

დაფინანსება: EBRD