ფასანაურისა და მცხეთის კანალიზაციის სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია

ამ პროექტით მუნიციპალური განვითარების ფონდი მიზნად ისახავდა ურბანული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას ქვეყნის მასშტაბით.

გერგილმა უზრუნველყო საკონსულტაციო მომსახურება და შეიმუშავა გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმა და ფასანაურისა და მცხეთის კანალიზაციის სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაციის შესახებ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.

 

დაწყების თარიღი: 2014 წ

დასრულების თარიღი: 2016 წ

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დაფინანსება: მსოფლიო ბანკი