ფარავნის ჰიდროელექტროსადგურის (ფარავნის ჰესი) მშენებლობა

2010 წელს ჯორჯია ურბან ენერჯიმ დაიწყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ფარავნის ჰიდროელექტროსადგურის (ფარავნის ჰესი) მშენებლობა. მშენებლობა გაგრძელდა 4 წელი. გერგილის როლი ამ პროექტში იყო HSE ზედამხედველობის უზრუნველყოფა ქარხნის მშენებლობისთვის.

 

დაწყების თარიღი: 2012 წ

დასრულების თარიღი: 2013 წ

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს ჯორჯია-ურბან ენერჯი

დაფინანსება: კერძო ინვესტორი