ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი წარმოადგენს მწვანე ფენის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტს, რომლის ინსტალაციური სიმძლავრეა 280 მეგავატი (მგვტ), მდებარეობს ნენსკრას და ნაკრას ხეობების ზედა ნაწილში, საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში.

შპს „გერგილმა“ შეიმუშავა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (გზშ), როგორც ამას მოითხოვს ეროვნული კანონმდებლობა ჰესის ნენსკრას პროექტის სამშენებლო სამუშაოების დროებითი ელექტრომომარაგების პროექტისთვის. შპს გერგილი ასევე მონაწილეობდა პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მოპოვებაში.

დაწყების თარიღი: 2018 წლის დეკემბერი

დასრულების თარიღი: 2020 წლის ივნისი

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს კავკასენერგო

დაფინანსება: “ნენსკრა ჰიდრო”; EBRD