ნამახვანის ჰიდროენერგეტიკული პროექტი

2012 წელს Clean Energy Group AS შემოვიდა საქართველოს ბაზარზე ჰიდროენერგეტიკული შესაძლებლობების შესაფასებლად. გამჭვირვალე და კონკურენტუნარიანი სატენდერო პროცესის დასრულების შემდეგ, 2017 წელს ნამახვანის ჰიდროენერგეტიკული პროექტის შემუშავების, მშენებლობის, ფლობისა და ექსპლუატაციის უფლება მიიღო Clean Energy Group AS– ის საქართველოს შვილობილი კომპანიის, Clean Energy Group Georgia LLC– ს (ახლა ცნობილია როგორც Enka Renewables)

შპს „გერგილი“ იქნა დაქირავებული ტრანსპორტის გადაადგილების მართვის კვლევების, ბოტანიკური, ორინტოლოგიური და ნიადაგის დაბინძურების კვლევების ჩასატარებლად. კვლევების საფუძველზე შპს „გერგილმა“ შეიმუშავა საველე კვლევის ანგარიშები.

 

დაწყების თარიღი: 2017 წ

დასრულების თარიღი: 2018 წ

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს Clean Energy Group Georgia

დაფინანსება: შპს Clean Energy Group Georgia