ლახამის 1 და 2 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა

ლახამის ჰიდროელექტროსადგური (ჰესი) მდებარეობს სვანეთის რეგიონში, საქართველოს ჩრდილო – დასავლეთ ნაწილში, მდინარე ლახამზე. პროექტი ააშენა შპს სინერჯი კონსტრაქშენმა.

შპს „გერგილმა“ უზრუნველყო გარემოსდაცვითი კონსულტაციები და პასუხისმგებელი იყო კონტრაქტორისთვის ჰაერის ემისიის განმუხტვის დოკუმენტაციის (ბეტონის ქარხანა, ქვიშის გამანადგურებელი ქარხანა) და ყოველკვირეული / ყოველთვიური ანგარიშების შემუშავებაზე.

შპს „გერგილი“ პასუხისმგებელი იყო გარემოსდაცვითი ტრენინგების ჩატარებაზე, ტრანსპორტის მოძრაობის მართვის გეგმის შემუშავებაზე, აგრეთვე ავტომობილების ემისიების და მტვრის ემისიების შემოწმებაზე სტანდარტების შესაბამისად და ხმაურისა და ვიბრაციის პერიოდულ შემოწმებაზე, პროექტის სტანდარტების შესაბამისად. შპს “გერგილმა” ასევე ჩაატარა წყლის ჭაბურღილებიდან ამოღებული წყლის ხარისხის მონიტორინგი.

დაწყების თარიღი: 2018 წ

დასრულების თარიღი: მიმდინარე

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“

დაფინანსება: შპს ცერბერუს კაპიტალ მენეჯმენტი