გურჯაანი-ბაკურციხის შემოვლითი გზის რეკონსტრუქცია,

ამ პროექტის მიზანი იყო გურჯაანიბაკურციხის შემოვლითი გზის რეკონსტრუქცია, რომელიც დააკავშირებს ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის მეორად გზას თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საერთაშორისო გზასთან. მომსახურება მოიცავდა გზშ ანგარიშის შემუშავებას მსოფლიო ბანკისა და ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად. პროექტის მიზანი ასევე იყო გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება.

 

დაწყების თარიღი: 2014 წლის ოქტომბერი

დასრულების თარიღი: 2015 წლის მარტი

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გზების დეპარტამენტი

დაფინანსება: მსოფლიო ბანკი