გზების რეაბილიტაციის პროექტი

ამ პროექტის მთავარი მიზანი იყო გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის მომზადება და HSE ზედამხედველობის უზრუნველყოფა გორიჯვრის მონასტრისკენ, პუშკინის ქუჩაზე გზისა (გორი) და საღოლაშენიდვანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციისა და მშენებლობისთვის.

 

დაწყების თარიღი: 2012 წ

დასრულების თარიღი: 2013 წ

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს „ბლექ სი გრუპი“

დაფინანსება: USAID