ახალქალაქის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

ახალქალაქის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის მშენებლობა დაგეგმილია საქართველოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. ახალქალაქის ჰესის მთლიანი სიმძლავრეა 9.1 მეგავატი, მათ შორის: ახალქალაქის ჰესი 1-ის სიმძლავრეა 7.5 მეგავატი, ხოლო ახალქალაქის ჰესი 2-ის სიმძლავრე 1.6 მეგავატია.

პროექტი მდებარეობს ფარავანისა და კორხის მდინარეებზე.

პროექტს ახორციელებს შპს “აისი” და აშენებს ”ინფრა კონსტრაქშენი”. შპს “გერგილი” მონაწილეობს შპს “აისის” გარემოსდაცვითი მომსახურებების უზრუნველყოფაში. გერგილის ძირითადი როლია შპს “აისი”-სთვის ნაყოფიერი ან ხუმუსოვანი ფენის მართვის გეგმის, მარაგების მართვის გეგმის, რეკულტივაციის გეგმისა და ხის ინვენტარიზაციის დოკუმენტაციის შემუშავება.

 

დაწყების თარიღი: 2020 წლის სექტემბერი

დასრულების თარიღი: მიმდინარე

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს აისი

დაფინანსება: შპს ცერბერუს კაპიტალ მენეჯმენტი