ქობულეთის შემოვლითი მაგისტრალი, ქობულეთი − ბათუმის მაგისტრალი და ბათუმის შემოვლითი მაგისტრალი

ამ პროექტის მიზანი იყო ქობულეთის შემოვლითი მაგისტრალის, ქობულეთიბათუმის მაგისტრალისა და ბათუმის შემოვლითი მაგისტრალის რეკონსტრუქცია. მომსახურება მოიცავდა გზშ ანგარიშის შემუშავებას აზიის განვითარების ბანკისა და ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად. პროექტის მიზანი ასევე იყო გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება.

 

დაწყების თარიღი: 2010 წ

დასრულების თარიღი: 2011 წ

ქვეყანა: საქართველო

დამკვეთი: შპს სამბო (კორეა)

დაფინანსება: აზიის განვითარების ბანკი