გერგილი

საკონსულტაციო კომპანია

eco2-01

გარემოს დაცვა

გთავაზობთ გარემოსდაცვითი დოკუმენტების მომზადებას საერთაშორისო და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

helmet-01

შრომის უსაფრთხოება

გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვას საერთაშორისო და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

gergili hse banner

თქვენი სანდო პარტნიორი

კომპანიის მიზანია ხელი შეუწყოს გარემოსდაცვითი რესურსების მდგრად მართვას და შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვას.

დირექტორი

სოფიო ბერიშვილი

პარტნიორი კომპანიები