ვინ ვართ ჩვენ

საკონსულტაციო კომპანია

sticker GERGILI ss
ჩვენ შესახებ

თქვენი სანდო პარტნიორი

შპს „გერგილი“ დაარსდა 2002 წელს საქართველოში, ქ. თბილისში. დაარსებიდან დღემდე შპს „გერგილი“-ს ცნობადობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. კომპანიას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება მდგრად განვითარებაში, კერძოდ გარემოსდაცვით, შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხებში საკონსულტაციო მომსახურების კუთხით.

კომპანიის გამოცდილება მოიცავს საკონსულტაციო მომსახურებას როგორც დიდი, ისე მცირე მასშტაბის საერთაშორისო და სახელმწიფო პროექტებში. „გერგილი“-ს გუნდის მიერ წარმატებით იქნა განხორციელებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული, ენერგეტიკული, საგზაო, წყალმომარაგების სისტემებისა და სოფლის მეურნების პროექტები, როგორც კერძო ასევე სახელმწიფო პროექტებში.

კომპანიის წარმომადგენელია დირექტორი რევაზ ენუქიძე, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება გარემოსდაცვით და შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობის, როგორც სახელმწიფო უწყებებთან, აგრეთვე კერძო კომპანიებთან.

რევაზ ენუქიძე

დირექტორი

ჩვენი ონლაინ

სწავლებები/ტრენინგები

რატომ გერგილი

ინდივიდუალური მიდგომა ყველა კლიენტთან

გზშ დოკუმენტაციის მომზადება

კომპანია გთავაზობთ გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადებას.

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობების შესაბამისობის უზრუნველყოფა

კომპანიის მხრიდან აღნიშნული სერვისი მოიცავს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობების ადგილობრივ და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოსვლის უზრუნველყოფას.

ნარჩენების მართვა

2016 წლის 7 მარტს კომპანია “გერგილის” გუნდმა წარმატებით დაასრულა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული ტრენინგ კურსი სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით.

შრომის უსაფრთხოება

გერგილის მაღალკვალიფიციური კადრი გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების კუთხით კონსულტაციასა და სავალდებულო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის შექმნას.

გამოცდილება

მიმდინარე და შესრულებული პროექტები

ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ცოდნა, მდიდარი გამოცდილება და პარტნიორი კომპანიების უპირობო მხარდაჭერა.

გერგილი თქვენ გვერდით

0

გარემოსდაცვითი პროექტები

0

შრომის უსაფრთხოების პროექტები

0

კმაყოფილი კლიენტები
გერგილს ენდობიან

პარტნიორი კომპანიები