ვინ ვართ ჩვენ

საკონსულტაციო კომპანია

sticker GERGILI ss
ჩვენ შესახებ

თქვენი სანდო პარტნიორი

გერგილი – ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის (HSE) კომპანია უკვე ორი ათეული წელია HSE საკონსულტაციო მომსახურების წამყვანი მომწოდებელია. ჩვენი კომპანია მიზნად ისახავს ქვეყანაში ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი სტანდარტების გაუმჯობესებას.

გერგილის ამოცანაა უზრუნველყოს მთავარი ფუნქცია, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე სხვა უწყებებთან ერთად, რათა დაეხმაროს საქმიანობებს პრობლემების იდენტიფიცირებასა და მათი სწორი ქმედებების განსაზღვრაში. ჩვენი მიზანია მივაწოდოთ საერთაშორისო და ადგილობრივი ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი (HSE) სტანდარტების მოთხოვნებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები.

ჩვენ ვეხმარებით მომხმარებლებს მათი რესურსების ეფექტურად გამოყენებაში. გერგილის გუნდი მთელი ენთუზიაზმით ახორციელებს მნიშვნელოვან პროექტებს. კომპანია მზადაა ახალი იდეებისთვის, რათა საზოგადოებისა და გარემოსთვის უფრო მასშტაბურ და მნიშვნელოვან ცვლილებებს ჩაუყაროს საფუძველი.

ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ ჩვენი კლიენტების დაცვაზე. ჩვენ ვზრუნავთ გარემოზე და თქვენს უსაფრთხოებაზე.

რევაზ ენუქიძე

დირექტორი

ჩვენი ონლაინ

სწავლებები/ტრენინგები

რატომ გერგილი

ინდივიდუალური მიდგომა ყველა კლიენტთან

გზშ დოკუმენტაციის მომზადება

კომპანია გთავაზობთ გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის მომზადებას.

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობების შესაბამისობის უზრუნველყოფა

კომპანიის მხრიდან აღნიშნული სერვისი მოიცავს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობების ადგილობრივ და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოსვლის უზრუნველყოფას.

ნარჩენების მართვა

2016 წლის 7 მარტს კომპანია “გერგილის” გუნდმა წარმატებით დაასრულა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული ტრენინგ კურსი სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით.

შრომის უსაფრთხოება

გერგილის მაღალკვალიფიციური კადრი გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების კუთხით კონსულტაციასა და სავალდებულო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის შექმნას.

გამოცდილება

მიმდინარე და შესრულებული პროექტები

ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ცოდნა, მდიდარი გამოცდილება და პარტნიორი კომპანიების უპირობო მხარდაჭერა.

გერგილი თქვენ გვერდით

0

გარემოსდაცვითი პროექტები

0

შრომის უსაფრთხოების პროექტები

0

კმაყოფილი კლიენტები
გერგილს ენდობიან

პარტნიორი კომპანიები