გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

აქ იყოს, “შპს „გერგილი“ დამკვეთს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების (HSE)საკითხების გადაჭრის სერვისების ფართო არჩევანს. კომპანიის დამკვეთები არიან კომერციული ობიექტების მფლობელები და დამფინანსებლები, ენერგო სადგურები, სხვადასხვა მწარმებელი ქარხანა, სამედიცინო მოწყობილობების მწარმოებლები, მბეჭდავები, საავადმყოფოები, უნივერსიტეტები, ნახევარგამტარი აღჭურვილობის მწარმოებლები, ნახევარგამტარების ქარხნები და სხვა.

ჩვენ მოგიგვარებთ ყველა გარემოსდაცვითი, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხს, დაგეხმარებით კადრების გადინების საკითხის მოგვარებაში, გადაგიჭრით HSE საკითხის ნებისმიერ სადგურზე, შეგიმცირებთ პროექტის შესრულების რისკებს და მოგცემთ შესაძლებლობას მთელი ყურადღება მიმართოთ ძირითად საქმიანობასა და შემოსავლის მიღებაზე.”

აქ იყოს, “შპს „გერგილი“ დამკვეთს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების (HSE)საკითხების გადაჭრის სერვისების ფართო არჩევანს. კომპანიის დამკვეთები არიან კომერციული ობიექტების მფლობელები და დამფინანსებლები, ენერგო სადგურები, სხვადასხვა მწარმებელი ქარხანა, სამედიცინო მოწყობილობების მწარმოებლები, მბეჭდავები, საავადმყოფოები, უნივერსიტეტები, ნახევარგამტარი აღჭურვილობის მწარმოებლები, ნახევარგამტარების ქარხნები და სხვა.

ჩვენ მოგიგვარებთ ყველა გარემოსდაცვითი, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხს, დაგეხმარებით კადრების გადინების საკითხის მოგვარებაში, გადაგიჭრით HSE საკითხის ნებისმიერ სადგურზე, შეგიმცირებთ პროექტის შესრულების რისკებს და მოგცემთ შესაძლებლობას მთელი ყურადღება მიმართოთ ძირითად საქმიანობასა და შემოსავლის მიღებაზე.”

აქ იყოს, “შპს „გერგილი“ დამკვეთს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების (HSE)საკითხების გადაჭრის სერვისების ფართო არჩევანს. კომპანიის დამკვეთები არიან კომერციული ობიექტების მფლობელები და დამფინანსებლები, ენერგო სადგურები, სხვადასხვა მწარმებელი ქარხანა, სამედიცინო მოწყობილობების მწარმოებლები, მბეჭდავები, საავადმყოფოები, უნივერსიტეტები, ნახევარგამტარი აღჭურვილობის მწარმოებლები, ნახევარგამტარების ქარხნები და სხვა.

ჩვენ მოგიგვარებთ ყველა გარემოსდაცვითი, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხს, დაგეხმარებით კადრების გადინების საკითხის მოგვარებაში, გადაგიჭრით HSE საკითხის ნებისმიერ სადგურზე, შეგიმცირებთ პროექტის შესრულების რისკებს და მოგცემთ შესაძლებლობას მთელი ყურადღება მიმართოთ ძირითად საქმიანობასა და შემოსავლის მიღებაზე.”

აქ იყოს, “შპს „გერგილი“ დამკვეთს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების (HSE)საკითხების გადაჭრის სერვისების ფართო არჩევანს. კომპანიის დამკვეთები არიან კომერციული ობიექტების მფლობელები და დამფინანსებლები, ენერგო სადგურები, სხვადასხვა მწარმებელი ქარხანა, სამედიცინო მოწყობილობების მწარმოებლები, მბეჭდავები, საავადმყოფოები, უნივერსიტეტები, ნახევარგამტარი აღჭურვილობის მწარმოებლები, ნახევარგამტარების ქარხნები და სხვა.

ჩვენ მოგიგვარებთ ყველა გარემოსდაცვითი, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხს, დაგეხმარებით კადრების გადინების საკითხის მოგვარებაში, გადაგიჭრით HSE საკითხის ნებისმიერ სადგურზე, შეგიმცირებთ პროექტის შესრულების რისკებს და მოგცემთ შესაძლებლობას მთელი ყურადღება მიმართოთ ძირითად საქმიანობასა და შემოსავლის მიღებაზე.”