სახიფათო ნარჩენების მართვა სახიფათო ნარჩენების მართვა

სახიფათო ნარჩენების მართვა

შპს გერგილი გთავაზობთ სახიფათო ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადებას