კონტაქტი

შპს „გეგღილი“ 

მისამართი:

ბინა 1, კორპუსი 11, დოლიძის ქ. 1;
0171 თბილისი, საქართველო.

მობილური: +995 599 164469

იმეილი: info@gergili.ge

რევაზ ენუქიძე, დირექტორი

 
http://www.themecircle.net