ჩვენი გუნდი

რევაზ ენუქიძე

დირექტორი

თამარ შაფათავა

საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

გიორგი ლაცაბიძე

გარემოს დაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ექპსერტი

მედია არაბიძე

გარემოს დაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ექპსერტი

ირაკლი რამიშვილი

გარემოს დაცვითი კონსულტანტი